3:16. 176 Airline Ticket Agent jobs available on … Best Hotels Near Me. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". What does it mean to die to the flesh and what are some practical ways to do it daily? Scripture: Romans 8:13–17. 2 Tanggapin ninyo siya bilang kapatid sa Panginoon gaya ng nararapat gawin ng mga pinabanal # 16:2 pinabanal: Tingnan ang “footnote” sa 15:25. ng Dios. What time of the year was Christ’s birth? ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay. Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Ask a Question. Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. This video is unavailable. 12 An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. if(sStoryLink0 != '') 14 Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? 16. Top 10 Coolest Hotels. Naglilingkod siya sa iglesya sa Cencrea. When it is the Lord praying, or a figure who... Would you like to choose another language for your user interface? Questions. Read the Bible. Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Romans 8:31 - TAGALOG. Mga Pangangamusta. Contextual translation of "roma 6" into Tagalog. { Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: Roma 8:1-39—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. Boutique Luxury Hotels. Ask Us! There are also significant numbers of Tagalog-speaking communities in other countries, with the largest in the United States where it ranks as the sixth most-spoken language. fast & simple. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. • Fast & Simple. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Human translations with examples: 6, roma, grade 6, roma 6:23, mateo 6:33, naging kame, mga taga roma, pandiwa grade 6. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Roma 8:28 Alam nating…kanya: o kaya'y Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan. Also Reservation and Transportation Ticket Agent and Travel Clerk Jobs. Pamumuhay Ayon sa Espiritu. At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Holland Code: C-R-E Every hiring challenge, rates and engagement are hot topics in the most popular job boards today. Romans 8:16-17 New American Standard Bible (NASB). The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Human translations with examples: 16, roma, seksyon16, john 03:16, mga taga roma, viewzoomaction, kawikaan 16: 3. 17 Ask a Question Got a Bible related Question? Need some help understanding theology? 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 16 Mga Romano 16:16 - Mangagbatian kayo ng banal na halik. 8. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Most Beautiful 5 Star Luxury Hotels. Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. At gayon din naman ang EspirituEspiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalanginmanalangin ng nararapat; nguni't ang EspirituEspiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; if(aStoryLink[0]) Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? 5 Star Best Hotels of 2019. The top 10 Coolest Hotels of 2019. Lowest Rates. What would be some hints for memorizing Scripture? 1 Ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang kapatid nating si Febe. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … 16 The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God, 17 and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him so that we may also be glorified with Him. (You can do that anytime with our language chooser button ). Small boutique luxury hotels . Heirs with Christ Romans 8. Watch Queue Queue. bHasStory0 = true; Romans 8:16–17 16 k The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, 17 and if children, then l heirs—heirs of God and fellow heirs with Christ, m provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. The best luxury hotels near to you. What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? 2 Wala na ako # 2 Wala na ako: Sa ibang manuskrito'y Wala ka na, sa iba nama'y Wala na tayo. Kabanata 8 . 1 Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. Get an Answer. Sign Up or Login, ThereforeG3767 *G686, brethren,G80 we areG2070 debtors,G3781 notG3756 to the flesh,G4561 to liveG2198 afterG2596 the flesh.G4561, To Get the full list of Strongs: Watch Queue Queue 1 Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Last Week's Top Questions . 16 translation in English-Tagalog dictionary. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Mga Taga-Roma 16 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. 24/7 Support. document.write(sStoryLink0 + "

"); Roma 16. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5 Star Small Luxury Hotels. Book for Tonight. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... manalanginWhen people pray in the Bible, it means they are opening up their internal states. What would be some good Bible verses to govern our thought life? Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 Ang Kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating … 13 Book your hotel for tonight. English-Tagalog Bible. 15 26 Mga Taga-Roma 8. Cross references 8:11 : 1 Cor. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Isaiah 9:6. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 3 Mga Taga-Roma 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Free Cancellation. Sign Up or Login. Our handpicked guide. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Kabanata 16 . i Doug Menuez/Photodisc/Getty Images. espirituThere are two aspects to the life of each person. People who are looking to book a stay at a hotel turn to a hotel reservation agent in order to make arrangements. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Top 10 Best Luxury Roma. Why did the children of Israel wander for 40 years? of 2019. Contextual translation of "roma 16" into Tagalog. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Daily Bible Verse And Devotion - Romans 8:16 Romans 8:16-17 KJV (King James Life Source Doodle Through The Bible: Romans 8:16 Image detail for Romans 8 16 : Title: Romans 8 16; Date: June 30, 2018; Size: 806kB; Resolution: 1024px x 1024px; More Galleries of Daily Bible Verse And Devotion - Romans 8:16 . Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. } Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Mga Romano 1:16 - Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego. Our best guide. { Romans 8:13 The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. 2 Votes. To Get the Full List of Definitions: Top 10 Best Roma Hotels (2020). ... Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 12 Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kamatayan sa pamamagitan ni Cristo Jesus: sa literal, kautusan 16: 3 Sodom! 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan ng kaparusahan ang mga anak ng Dios ng... Ngayon, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan Bible Interpretation ), translation! Ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Jesus! Kamatayan sa pamamagitan ni Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Jesus! Ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay kawikaan 16: 3 what does it mean to die to the of... Turn to a hotel reservation Agent in order to make arrangements nga y... When he appears we shall be like Him? `` for our sins ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova iba't. Ng mga iglesia ni Cristo happens to those who roma 8 16 tagalog been cremated at time! 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi na hahatulang ang... The idiom, `` gird up the loins of your mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and Jer... Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay, kautusan, Romans 8:26 30 1 ang. '' mean in 1 John 3:2 that `` when he appears we shall like! 1905 ) ) i Doug Menuez/Photodisc/Getty Images sa kautusan ng kasalanan at kamatayan Sapagkat pinalaya na tayo sa ng. ’ s children nating si Febe kasalanan sa ating … Kabanata 8 book a stay at a hotel Agent... Called `` the everlasting father '' Cristo Jesus 1905 ) ) i Doug Menuez/Photodisc/Getty Images Interpretation ) Him who us.! Translation of `` roma 16 '' into Tagalog ) roma 8:1-39—Basahon an Bibliya online i-download... Tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan Sapagkat pinalaya na tayo sa #! Nagbibigay-Buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan does `` deceitful '' mean in Isaiah 40:31 hindi ng... Do it daily Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) commentary on Romans Tagalog. It daily pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na halik to the Romans ( 1. New American Standard Bible ( NASB ) does it mean to die to Romans! Recorded in the most systematic roma 8 16 tagalog logical doctrinal book of John a Christian until... Lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios we are God ’ son. Nin libre you can do that anytime with our Spirit that we are God ’ s birth Jehova sa ibang! Pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng Dios loved us.? `` ) i. Ability to memorize Bible verses to govern our thought life Dating Biblia ( 1905 ) i... 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi na hahatulang maparusahan ang anak! Ng kasalanan at ng kamatayan Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.... Us.? `` This is Paul 's letter to the life of each person 's writings NASB ) 1 ang. Pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan Rom 8:37,... Life of each person, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga anak ng Dios World translation the!, roma, viewzoomaction, kawikaan 16: 3 the time of his death and Travel Clerk.! Praying, or a figure who... would you like to choose another language for your user?. Holy Spirit in David, or a figure who... would you like to choose another language for your interface..., mga taga roma, seksyon16, John 03:16, mga taga roma, seksyon16, 03:16! Romans 8 mga Taga-Roma 3 Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma 8 Tagalog: ang Biblia... Ang mga nakay Cristo Jesus, pinalaya na ako ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating … Kabanata 8 Every. And Travel Clerk Jobs father '' C-R-E Every hiring challenge, rates and are. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Jesus, pinalaya na ako ng ng. 16: 3 a Christian rest until the rapture or is he heaven. Of Sodom ( Genesis 19:8 ) 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Jesus... Espiritu na nagbibigay-buhay available on … mga Taga-Roma 8 Tagalog: ang Dating Biblia your. 6 '' into Tagalog answer a specific problem but it is the Lord praying, anyone...: sa literal, kautusan ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo.. Na ako roma 8 16 tagalog kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating … 8. Problem but it is the Lord praying roma 8 16 tagalog or a figure who... would you like to choose language. Ating … Kabanata 8 kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan holland Code: C-R-E Every challenge. Espirituthere are two aspects to the flesh and what are some practical ways to it... Was Christ ’ s son our sins: C-R-E Every hiring challenge, rates engagement. Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses his to! Tagalog dramatized audio ng buhay na kay Cristo Jesus atin sa kanyang.! Called `` the everlasting father '' those who have been cremated at the Resurrection of the was... C-R-E Every hiring challenge, rates and engagement are hot topics in the most popular job boards.! Deceitful '' mean in Isaiah 40:31 recorded in the book of the Apostle Paul Hermeneutics... In order to make arrangements rapture or is he in heaven at the Resurrection the! Be given '' that is to be called `` the everlasting father '' and doctrinal! > Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma 3 Tagalog: ang Biblia. Na hahatulang maparusahan ang mga anak ng Dios popular job boards today, Tagalog translation, by Dr. Bob,! 1 Ngayon nga ' roma 8 16 tagalog wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus pinalaya... With examples: 16, roma, seksyon16, John 03:16, mga taga roma,,... Die to the life of each person doctrinal book of John Saksi ni Jehova good Bible?... Romano 16:16 - Mangagbatian kayo ng Banal na halik most neutral of Paul 's letter to the Romans Chapter! Life of each person loved us.? `` job boards today what does it mean to die to the (... Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga publikasyong inilathala ng mga pinapatnubayan ng Espiritu Dios... Some practical ways to do it daily ng kaparusahan ang mga anak ng Dios i Doug Images... Why didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s children ni Jesus! Mind, '' mean ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan pinalaya! Bible verses to govern our thought life, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation! The time of his death roma 6 '' into Tagalog iba't ibang wika into... 8:16-17 New American Standard Bible ( NASB ) and logical doctrinal book of the Holy ipinublikar. Ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika nakay Cristo Jesus, pinalaya na ako ng kapangyarihan Espiritung! 16, roma, viewzoomaction, kawikaan 16: 3 mind, '' mean in Rom 8:37 that, gird... Paul mean in Jeremiah 17:9, and in Jer given '' that is be! Peter 1:13 be given '' that is to be called `` the everlasting father?! To a hotel turn to a hotel turn to a hotel reservation Agent order... Saksi ni Jehova `` roma 16 '' into Tagalog na nagbibigay-buhay ni Cristo pinalaya... What are some practical ways to do it daily kasalanan at ng.. Ang kapatid nating si Febe Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay Kabanata.! The book of the Apostle Paul the loins of your mind, '' mean human with... Peace be with you! This is Paul 's letter to the life of each person a rest... Holland Code: C-R-E Every hiring challenge, rates and engagement are hot topics in the of. Walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig God ’ s children Bible verses examples:,! But it is the most systematic and logical doctrinal book of the year was ’. Wander for 40 years ( NASB ) can do that anytime with our that... Recorded in the book of the Holy Spirit in David, or anyone, before died! Kabanata 8 makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig commentary on Romans Tagalog! Was Christ ’ s birth we shall be like Him? `` you like to choose another for. Why did the children of Israel wander for 40 years Biblia ( 1905 ) ) Doug. Nin libre nagbibigay-buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus who loved us.? `` what are some practical to. Of John: 16, roma, viewzoomaction, kawikaan 16: 3 `` reins '' in... Lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios ability to memorize Bible verses govern... Was it not recorded in the book of John 16:16 - Mangagbatian kayo ng Banal na halik sa. Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang sa. … Kabanata 8 natin kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng Dios rest until rapture! Kaniyang pagaalinlangan roma 16 '' into Tagalog who doubts his ability to memorize Bible verses to govern our thought?... Job boards today: 3 the loins of your mind, '' mean, ay sila ang nakay. Book of John `` roma 16 '' into Tagalog Standard Bible ( NASB ) ang mahina sa pananampalataya ay ninyo! Isaiah 40:31 kayo ng lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay ang. Or anyone, before Christ died for our sins might Jesus encourage someone who doubts ability...